Openwaterwedstrijden deze zomer open voor deelname van niet-leden
Openwaterwedstrijden deze zomer open voor deelname van niet-leden

Openwaterwedstrijden deze zomer open voor deelname van niet-leden

Zwemmers en zwemsters die geen lid zijn van een bij de KNZB aangesloten vereniging kunnen deze zomer deelnemen aan openwaterwedstrijden van de zwembond. De KNZB wil met deze pilot de groeiende groep sportieve zwemmers die geen lid is van een vereniging de mogelijkheid bieden om in wedstrijdverband deel te nemen aan openwaterwedstrijden.

Organisatoren van openwaterwedstrijden onder de vlag van de KNZB krijgen de mogelijkheid om iedereen, lid of geen lid en met of zonder startvergunning, zowel prestatietochten als ook de wedstrijdafstanden aan te bieden. Dit biedt verenigingen een uitgelezen kans om nieuwe leden te werven. De kalender van openwaterwedstrijden telt bijna 25 evenementen en biedt de ongebonden zwemmer die op zoek is naar uitdaging veel gelegenheid tot wedstrijddeelname. Met de inschrijving voor een openwaterwedstrijd, verklaart de deelnemer over voldoende zwemvaardigheid te beschikken om de opgegeven afstand te zwemmen.

De KNZB heeft de afgelopen periode een aantal bijeenkomsten georganiseerd om samen met liefhebbers van openwaterzwemmen, coaches, sporters en andere belangstellenden te komen tot een Actieplan Openwaterzwemmen. Het openstellen van de wedstrijden is één van de onderdelen uit het Actieplan, waarin het verhogen van het aantal deelnemers aan openwaterzwemmen een speerpunt is. De KNZB doet in breder verband onderzoek naar manieren om haar sporten toegankelijker te maken voor een breder publiek.

Randvoorwaarden
Voor deelname aan Open Water wedstrijden stellen we voor de ongebonden sporter wel een aantal randvoorwaarden.
• Wanneer de ongebonden sporter zich inschrijft voor een Open Water wedstrijd, verklaart hij of zij over voldoende zwemvaardigheid te beschikken om de opgegeven afstand te zwemmen.
• Bij een bepaalde tijdsoverschrijding kunnen zwemmers, dus ook niet-leden, uit de wedstrijd worden gehaald. Hiervoor zijn de lokale wedstrijdbepalingen leidend.
• Sporters worden wel opgenomen in de dag uitslag, maar niet in de regionale of landelijke klassementen. Opname in de klassementen is alleen mogelijk wanneer men lid is van een KNZB vereniging en daarbij een startvergunning heeft.
• Sporters dienen zich te conformeren aan de KNZB reglementen zoals die van toepassing zijn bij Open Water wedstrijden. Denk hierbij aan onder andere het gebruik van de juiste zwemkleding, het gebruiken van een genummerde badmuts en het zich houden aan de geldende leeftijdsbepalingen.
• Natuurlijk zorgen de organisaties voor een zo veilig mogelijke omgeving om te kunnen sporten, maar de deelname aan Open Water wedstrijden geschiedt altijd op eigen risico. De aanvullende collectieve verzekeringen van de KNZB zijn van toepassing op alle deelnemers aan wedstrijden die opgenomen zijn in de KNZB zwemkalender.

Aanmelden en deelnamekosten
• Via de KNZB kalender zijn de verschillende Open Water wedstrijden terug te vinden. Sporters kunnen zich inschrijven bij de organisaties via het OLOWIS inschrijfsysteem. Hiervoor kan een individu zelf een account aanmaken. Kies in de verenigingslijst voor “Niet leden” en vervolg het inschrijfproces zoals is beschreven op deze site. Bij inschrijving voor een wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met het KNZB Sport-, Tucht- en Dopingreglement.
• De kosten voor deelname aan Open Water wedstrijden zijn de door de organisatie reeds vastgestelde inschrijfgelden. Daarnaast is er ook een bondsafdracht van € 10,- per zwemmer per wedstrijddag. Deze kosten worden betaald aan de organiserende vereniging.

Heb je vragen over Open Water Zwemmen, mail dan met de KNZB via openwaterzwemmen@knzb.nl.

Bron: KNZB