Programma 2015

Wedstrijddatum zaterdag 12 september 2015
Wedstrijdlocatie Kruising Kooikamp/Vijcie te Sleeuwijk
Organisatie De Biesboschzwemmers
Baanlengte/vorm baan Rechte lijn van 500 meter
Sluiting inschrijving Dinsdag 8 september 2015 om 20:00 uur
Kosten wedstrijd € 6,00 voor de eerste start, elke volgende start € 4,00
Kosten prestatietocht € 2,50
Kosten leencap € 1,00 en € 2,00 borg
Kosten teamevent € 10,00 per team per start
Contactpersoon Dennis Klop
Telefoon +31 6 1989 3026
E-mailadres organisatie info@bowr.nl
Inschrijvingen inschrijving.noww.nl
Website organisatie https://www.bowr.nl
Algemene informatie/B.G.G. +31 6 1989 3026
Telefoon op de wedstrijddag +31 6 1989 3026
Programma aanvang ca ow-klas
Juryvergadering 09.45 uur
1-2 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 10:45 uur vsjj
3 1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 10:50 uur vsjm
4-5 1000m vrije slag heren jeugd en senioren 11:05 uur vsh/j
6-7 1000m vrije slag dames jeugd en senioren 11:10 uur vsd/j
8 a/g 1000m schoolslag heren Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 11:25 uur M-ssh
9 a/g 1000m schoolslag dames Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 11:30 uur M-ssd
10 250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 12:05 uur
11 250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 12:05 uur
12 500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 12:15 uur
13 500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 12:20 uur
14 1000m vrije slag teamevent (ploegenachtervolging) 12:35 uur
15 1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 13:10 uur
16 500m prestatietocht, 9 jaar en ouder 13:15 uur
17 250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18+) 13:20 uur
18-19 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 13:40 uur ssjj
20 500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 13:45 uur ssjm
21 a/g 1000m vrije slag heren Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 14:00 uur M-vsh
22 a/g 1000m vrije slag dames Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 14:10 uur M-vsd
23-24 2000m schoolslag heren jeugd en senioren 14:25 uur ssh/j
25-26 2000m schoolslag dames jeugd en senioren 14:30 uur ssd/j
27-28 3000m vrije slag heren jeugd en senioren 15:00 uur vsh/j
29-30 3000m vrije slag dames jeugd en senioren 15:05 uur vsd/j

Opm. De wedstrijd telt mee voor de Brabant bekers

Opm. Startgelden dienen ook betaald te worden indien de zwemmer/het team afmeldt na het sluiten van de inschrijving.

Opm. Inschrijvingen ALLEEN via OLOWIS

Opm. Het inschrijfgeld voor de ploegenachtervolging wordt verdeeld als volgt: het eerste team ontvangt 50%, het tweede team 30% en het derde team 20%. De ploegenachtervolging vervalt indien er minder dan zes teams deelnemen.

Opm. De startgelden kunnen ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL 70 RABO 0302 8015 61. Het totale bedrag (incl. eventuele borg) moet dan uiterlijk ontvangen zijn op donderdag 10 september o.v.v. [startgeld ”naam vereniging” t.n.v. BOWR 2015]. De borg wordt na inlevering van de latex cap contant terugbetaald.

Bepalingen teamevent

  • Het team bestaat uit 3 zwemmers van dezelfde vereniging, minimaal 1 man en 2 vrouwen of 2 mannen en 1 vrouw.
  • De zwemmers kunnen samengesteld worden uit de leeftijdscategorie junioren, jeugd en/of senioren.
  • Er wordt gezamenlijk een afstand van 1000 meter (vrije slag) afgelegd in een tijdrace.
  • De ploegentijdrace start telkens met een tussenpoos van exact 1 minuut per team om zo de achtervolging in te gaan.
  • De zwemtijd van de 3e persoon is bepalend voor de eindstand.