Biesbosch Open Water Race
Bepalingen ONK Open Water Zwemmen 2023

Bepalingen ONK Open Water Zwemmen 2023

Bepalingen ONK Open Water Zwemmen 2023

1.   Programma

Het zwemprogramma kan bestaan uit de volgende onderdelen en wordt verdeeld over de twee wedstrijddagen. Hierbij wordt het ONK programma afgewisseld met reguliere wedstrijdonderdelen. Voor de definitieve indeling van de verschillende afstanden verwijzen we naar de website van de  organisatie.

 • 10.000 m vrije slag heren senioren / heren jeugd
 • 10.000 m vrije slag dames senioren / dames jeugd
 • 5.000 m vrije slag heren senioren / heren jeugd
 • 5.000 m vrije slag dames senioren / dames jeugd
 • 3.000 m schoolslag heren senioren / heren jeugd
 • 3.000 m schoolslag dames senioren / heren jeugd
 • 3.000 m vrije slag heren Masters
 • 3.000 m vrije slag dames Masters
 • 2.000 m schoolslag heren Masters
 • 2.000 m schoolslag dames Masters
 • 2.500 m vrije slag jongens junioren
 • 2.500 m vrije slag meisjes junioren
 • 1.500 m schoolslag jongens junioren
 • 1.500 m schoolslag meisjes junioren
 • 4x 500m vrije slag mixed estafette (2 dames, 2 heren)

2.   Leeftijdsgroepen

De ONK wordt gezwommen met de volgende leeftijdsgroepen:

Jongens/herenGeborenMeisjes/damesGeboren
Junioren 1 en 22009, 2010Junioren 1 en 22010, 2011
Junioren 3 en 42007, 2008Junioren 3 en 42008, 2009
Jeugd 2 en jonger *2005 t/m 2010Jeugd 2 en jonger *2006 t/m 2011
Senioren open *OpenSenioren open *Open
Masters 20+ en per 10 jaar gegroepeerdva. 2003 en ouderMasters 20+ en per 10 jaar gegroepeerdva. 2003 en ouder

* Hierbij uiteraard rekening houdend met de leeftijdsbepalingen en afstanden conform het KNZB D-reglement onderdeel Open Water Zwemmen.

 3.   Deelnamevoorwaarden ONK Open Water Zwemmen

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen wanneer men aan minimaal één van de deelnamevoorwaarden genoemd bij het betreffende wedstrijdonderdeel heeft voldaan, voorafgaande aan de datum waarop de inschrijving sluit. De kwalificatie kan in open water en in het zwembad plaatsvinden.

Afstand& slagOpenWater (inhetjaar van de ONK ofhetvoorgaande jaar)Zwembad (vanaf1 januari in het jaarvandeONK)
10.000m vrije slag dames/heren/jeugdVoldaan aan de eisen voor het NK 5km met daarnaast in het jaar van het kampioenschap opgeteld 5 kilometer (dames/heren/jeugd) hebben volbracht.
In het jaar voorafgaande aan het kampioenschap een afstand van minimaal 5 kilometer hebben volbracht.
Deelname (en uitzwemmen) aan wedstrijden (of testmomenten voorgeschreven door de bondscoach) in het zwembad over afstanden van minimaal 10km.
5.000m vrije slag dames/heren/jeugdIn het lange afstand vrije slag klassement voor senioren in het jaar voorafgaande aan het kampioenschap opgeteld 6 kilometer hebben volbracht.
In het lange afstand vrije slag klassement in het jaar van het kampioenschap opgeteld 2 kilometer (dames/heren/jeugd) hebben volbracht.
In het voorgaande seizoen deelgenomen aan de ONK openwater 2500m vrije slag junioren.
2 kilometer vrije slag in het LAC seizoen 2022-2023 gezwommen.
2.500m vrije slag jongens/meisjes juniorenIn het lange afstand vrije slag klassement junioren in het jaar voorafgaande aan het kampioenschap opgeteld 4 kilometer hebben volbracht.
In het lange afstand vrije slag klassement in het jaar van het kampioenschap opgeteld 1 kilometer hebben volbracht.
1,5 kilometer vrije slag in het seizoen voor het ONK.
3.000m schoolslag dames/heren/jeugdIn het lange afstand schoolslag klassement van het jaar voorafgaande aan het betreffende kampioenschap opgeteld 5 kilometer hebben volbracht.
In het lange afstand schoolslag klassement van het jaar van het kampioenschap opgeteld 2 kilometer hebben volbracht.
In het voorgaande seizoen deelgenomen aan de ONK openwater 1500m schoolslag junioren.
De 200m schoolslag gezwommen te hebben met een tijd die minimaal voldoet aan het G-niveau uit de KNZB  MSS tabel of kijk hier.
1.500m schoolslag jongens/meisjes junioren In het lange afstand schoolslag klassement junioren in het jaar voorafgaande aan het kampioenschap opgeteld 2 kilometer hebben volbracht.
In het lange afstand schoolslag klassement in het jaar van het kampioenschap opgeteld 1 kilometer hebben volbracht.
De 200m schoolslag gezwommen te hebben met een tijd die minimaal voldoet aan het H-niveau uit de KNZB  MSS tabel of kijk hier.
3.000m vrije slag dames/heren mastersVoldaan aan de eisen voor het NK 5km vrije slag (senioren).
In een lange afstand klassement vrije slag Masters in het jaar voorafgaande aan het kampioenschap opgeteld minimaal 4 kilometer hebben volbracht
In het lange afstand klassement vrije slag Masters in het jaar van het kampioenschap minimaal 1 kilometer hebben volbracht.
800 of 1500 meter vrije slag in het seizoen voor het NK.
2.000m schoolslag dames/heren mastersVoldaan aan de eisen voor het NK 3km schoolslag (senioren).
In een lange afstand klassement schoolslag Masters in het jaar voorafgaande aan het kampioenschap opgeteld minimaal 4 kilometer hebben volbracht.
In het lange afstand klassement schoolslag Masters in het jaar van het kampioenschap minimaal 1 kilometer hebben volbracht.
De 200m schoolslag gezwommen te hebben tijdens de NK Masters.
Team event (estafette of tijdrace)De deelnemers hebben in het jaar van het NK of het jaar ervoor in open water aan een wedstrijd deelgenomen en met succes de afstand volbracht.
De zwemmers zijn lid van één vereniging.
Een team bestaat uit 2 dames en 2 heren, junioren 1 en ouder.

4.         Inschrijving, deelnemerslijsten & afmeldingen

4.1.         Inschrijvingen

De Nederlandse deelnemers kunnen zich uitsluitend via OLOWIS inschrijven. De website is bereikbaar via http://olowis.noww.nl.

 • Alle zwemmers die hebben voldaan aan één van de eerder genoemde deelnamecriteria kunnen deelnemen aan de ONK Open Water Zwemmen.
 • De inschrijf-, publicatie-, afmeld- en andere data worden door de organisatie opgenomen in de wedstrijdadvertentie.
 • Wanneer de toegewezen wedstrijden (deels) komen te vervallen, kunnen nieuwe uiterste inschrijftijdstippen worden vastgesteld. In de regel zal de oorspronkelijke inschrijving moeten worden bevestigd.
 • De 10km vereist om veiligheidsredenen een meerderjarige begeleider voor de deelnemer. De naam en leeftijd van de begeleider dient tezamen met de inschrijving van de deelnemer te worden gemeld. Dit kunt u invoeren in OLOWIS.
 • KNZB heeft het recht zogenaamde ‘wildcards’ te verstrekken. Daarnaast heeft de KNZB het recht eventuele inschrijvingen en deelname na grondige motivatie te weigeren.
 • Verenigingen ontvangen bij inschrijving via OLOWIS geen automatische ontvangstbevestiging. Na sluiting van de inschrijfdatum zal er een bevestiging worden gestuurd wanneer deelname is geaccepteerd.

4.2.         Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving

 • Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan inschrijvingen van deelnemers die niet aan één van de gestelde deelnamevoorwaarden hebben voldaan.
 • Voor ongerechtigde inschrijvingen wordt een boete in rekening gebracht conform de tarievenlijst van de KNZB (C14.1).
 • Onvolledige inschrijvingen en inschrijvingen welke niet op tijd zijn ontvangen kunnen niet in behandeling worden genomen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.

4.3.         Deelnemerslijsten

 • De inschrijflijsten worden gepubliceerd op de website van de organisatie.
 • Na publicatie van de inschrijflijsten kunnen correcties binnen 24 uur worden doorgegeven via info@bowr.nl. Indien het bijschrijvingen betreft wordt een administratieve heffing in rekening gebracht.

De KNZB behoudt zich het recht voor correcties te weigeren indien deze lijken te zijn ingegeven door ’competitievervalsing’. Met name in het geval van bijschrijving op een afstand met medaillekansen zal hier kritisch naar worden gekeken.

 • Uiterlijk op de woensdag vóór de ONK worden de definitieve deelnemerslijsten gepubliceerd.

4.4.         Afmeldingen

 • De ONK Open Water Zwemmen vormen één wedstrijd, wat inhoudt dat schriftelijke afmeldingen tenminste 24 uur voor de eerste wedstrijddag in het bezit van het bondsbureau (openwaterzwemmen@knzb.nl) moeten zijn.
 • Afmeldingen die later gedaan worden zullen overeenkomstig het gestelde in artikel C14.5 worden beboet (zie tarievenlijst).

5.   Ceremonie en prijsuitreiking

 • De snelste drie zwemmers met de Nederlandse nationaliteit per leeftijdscategorie ontvangen een medaille.
 • Bij NK-onderdelen waarbij verschillende leeftijdsgroepen gelijktijdig starten op dezelfde afstand, geldt de oudere leeftijdscategorie als een ‘open’ categorie. Dat houdt in dat deelnemers uit de jongere leeftijdscategorie, indien zij bij de eerste drie aankomenden overall behoren, zowel de prijs voor hun eigen leeftijdsgroep als die voor de oudere (open) categorie ontvangen. Dit geldt niet voor Masters en Junioren.
 • Alle prijswinnaars dienen zich tijdig, op aangeven van de speaker te melden bij de verzamelplaats.
 • Alle prijswinnaars dienen zich in hun clubtenue met schoeisel te melden.
 • Het oplopen en aflopen naar het erepodium geschiedt gezamenlijk op aangeven van de organisatie.
 • Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden in de voorstartruimte en deelnemers die niet deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en kampioenschapsdiploma ontvangen.
 • We verzoeken coaches en/of ploegleiders voorafgaand aan het evenement de sporters te informeren over dit protocol.

6.     Startgeld en verrekening

Persoonlijke starts:€ 21,80
Team:€ 32,70
Chips:€ 3,50 (éénmalig voor het gehele weekend)

Daarnaast kan er van de deelnemers een borg van € 10,00 worden gevraagd voor hesjes en reddingmiddelen bij de 10km vrije slag.

De verschuldigde bedragen, inclusief eventuele administratieve heffingen) zullen worden gefactureerd aan de deelnemende verenigingen. Bij ziek- en afmeldingen na sluiting van de inschrijving zijn startgelden verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

7.   Overige

7.1.         Voorstart & briefing

Elke deelnemer dient zich direct na oproep door de speaker te melden in de voorstartruimte en daar te verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar de startplaats te gaan. Het zich niet tijdig melden in de voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben.

7.2.         Uit de wedstrijd nemen

De wedstrijdleiding kan besluiten een deelnemer uit de 1,5km 2km, 3km, 5km, 10km wedstrijd of Marathonwedstrijd te nemen, indien de deelnemer/deelneemster een achterstand oploopt op de kopzwemmer/zwemster van zijn eigen leeftijdsgroep van meer dan 15 minuten per 5 kilometer met een maximum van 120 minuten. Wanneer bij enig keerpunt of ander vast punt de achterstand ten opzichte van de kop van het veld zo opgelopen is dat de eindtijd de toegestane achterstand overschrijdt, heeft de scheidsrechter de bevoegdheid de zwemmer uit het water te nemen.

7.3.         Aanvullende bepalingen 10km

 • Bij de incheck je identificeren met een ingevulde escortcard (begeleidingskaart).
 • Voor de start dient je begeleider op de voedingsboot of platform aanwezig te zijn, anders kun je niet starten.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een coach, voeding, verzorgende artikelen en eventuele veiligheidsmiddelen.
 • De voedingsplaatsen zijn toegankelijk voor één coach.
 • Deze dient aangemeld te zijn bij de briefing door middel van het begeleidingskaart.

7.4.         Briefings

 • In geval van een briefing, voor bijvoorbeeld de 10km, zijn deelnemers en coaches verplicht om deze bij te wonen.
 • Een briefing is tenminste een uur vóór aanvang van het betreffende programmanummer. De organisatie communiceert de definitieve tijden.
 • Bij de briefing, in tegenstelling tot een ‘normale voorstart’ wordt het volgende gecontroleerd:
  • Aanwezigheid deelnemers + meerderjarige begeleiders
  • Registratie van coaches
  • Lengte voedingsstok (maximaal 5m)

8.   Slotbepaling

De KNZB behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken.