Overmaken startgelden
Overmaken startgelden

Overmaken startgelden

De organisatie heeft de afgelopen dagen veel vragen gekregen over het startgeld van de Open Nederlandse Kampioenschappen open water zwemmen en de Biesbosch Open Water Race 2022.

ALLE startgelden moeten overgemaakt worden naar de organisatie op bankrekeningnummer NL70RABO 0302801561 t.n.v. BOWR o.v.v. naam vereniging

De startgelden zijn als volgt vastgesteld:

kosten ONK individueel€ 20,00 per start
kosten ONK teamevent€ 30,00 per team
kosten BOWR€ 7,50 per start
kosten prestatietocht 250 en 500m€ 5,00
kosten 1000m/2000m/5000m voor ALShetjeraaktMinimaal € 15,00
kosten cap van organisatie€ 3,00 + € 2,00 borg
Kosten huur ETW-chip€ 3,50

Het volledige bedrag namens de vereniging overmaken en niet per persoon. Het is een hele puzzel om dit uitgezocht te krijgen.